System Cleaner Pro+

Problemer med varm motor? Eller vil du forebygge kostbare reparasjoner? System Cleaner Pro+ er et miljøvennlig og banebrytende produkt optimalisert for innvendig rens av sjøvannskjølte systemer i fritidsbåter.

 

System Cleaner Pro+ kan kjøpes hos din lokale forhandler.

Emballasje

10 liter 25 liter 200 liter 1000 liter
UFI-kode: WF00-U00Y-Q009-4DWG
System Cleaner Pro+ er svært effektivt, og løser opp skjell, rur, salt, kalk, rust og mineralavleiringer - uten å skade pakninger, metaller eller andre vitale motordeler. 

 System Cleaner Pro+ kan trygt benyttes til både innenbords- og utenbordsmotorer, og krever minimalt med demontering. 
 

System Cleaner Pro+ er perfekt for rengjøring av:

  • Varmevekslere
  • Giroljekjølere
  • Ladeluftkjølere
  • A/C og kjølesystemer
  • Andre sjøvannskjølesystemer
 

Jevnlig rens forebygger kostbare reparasjoner

Den hyppigste kilden til motorsvikt i en båtmotor er kjølesystemet. Kjølesystemet er designet for å fjerne varme effektivt, men over tid vil kalk, rust og saltavleiringer oppstå. Etter lengre tid uten rensing vil disse avleiringene forårsake tette rør og dårligere kjøling – eller i verste fall motorhavari som følge av overoppheting. 

Sjøvannskjølesystemet fungerer ved å sirkulere sjøvann for å kjøle varmevekslerne og avgassene som kommer ut av motoren. Hvis denne vannføringen blir redusert på grunn av avleiringer, vil du begynne å se damp eller hvit røyk komme fra eksosen. Det er avgjørende å overvåker motortemperaturen regelmessig, da dette kan være den første indikasjonen på et problem.

System Cleaner Pro+ kan injiseres direkte, og rengjøringsprosessen kan omfatte alle deler av motorens kjølesystem. En rens med System Cleaner Pro+ er et fantastisk forebyggende vedlikeholdstiltak for å rengjøre motorens kjølesystem. Jevnlig rengjøring vil forebygge kostbare reparasjoner.

Hva sier kundene?

"Temperaturen på motoren (VP D6-330 modell år 2011, 620 timer) steg raskt når jeg passerte 2800 rpm og fikk alarm på motortemperaturen når jeg passerte 3000 rpm. Sirkulerte MaxMarin System Cleaner PRO+ etter anvisning på nettsidene til MAXMARIN i 4 timer. Resultatet: Motor tilsynelatende frisk igjen. Kan igjen kjøre på 3500 rpm uten at temperaturen stiger over 85 grader."
- Håvar Ilstad

"Jeg har prøvd Maxmarin på mine to D4 motorer med utrolig godt resultat. Fra å ikke kunne kjøre i marsjfart mer enn 5 minutter, tålte motorene over 5 timer i ett strekk etterpå."
- Odd Fresvik, F-Tek

Anbefalt fremgangsmåte - slik gjør du det!

Vi anbefaler å gjennomføre prosessen som tilbakespyling (backflush). Bruk sjøvannsutløpet til eksosen som injeksjonspunkt for System Cleaner Pro+. Velg et utløp så nær sjøvannspumpen som mulig for tilbakeføring av System Cleaner Pro+ til bøtte med pumpe. 

Filmen under viser steg for steg hvordan du skal rengjøre kjølesystemet på en Volvo Penta D4:Anbefalt renseutstyr:
vi anbefaler å kun bruke bøtte, slanger og koblinger av plast og gummi, da System Cleaner Pro+ kan reagere på uedle metaller og legeringer på renseutstyret. Det er viktig at System Cleaner Pro+ får sirkulere uten for høyt pumpetrykk for å unngå kavitasjon (utvasking). NB! HUSK Å LUKKE BUNNVENTILEN DERSOM BÅTEN LIGGER PÅ SJØEN!
 

Substitusjonsplikten - har du vurdert din kjemikaliebruk?

System Cleaner Pro+ inneholder en høyeffektiv modifisert saltsyre som ikke er skadelig for mennesker eller miljø. I motsetning til tradisjonell saltsyre som er svært farlig og etsende, er System Cleaner Pro+ biologisk nedbrytbar og etser heller ikke i kontakt med hud. 

Substitusjonsplikten innebærer at virksomheter er pålagt å vurdere sin kjemikaliebruk og gå over til mindre skadelige alternativer (dersom det ikke medfører urimelig kostnad eller ulempe). Alle virksomheter som yrkesmessig bruker produkter som inneholder helse- eller miljøskadelige kjemikalier, skal derfor vurdere å erstatte disse med mindre farlige alternativer. 
Les om substitusjonsplikten på Miljødirektoratets hjemmesider >

 

Ytelse

System Cleaner Pro+ er like effektiv som tradisjonell saltsyre hva gjelder ytelse, men uten saltsyrens ekstremt farlige og etsende egenskaper. 
 
  System Cleaner Pro+ Saltsyre (HCl)
pH  <0,5  <0,5
Aktivitet  Umiddelbar   Umiddelbar 
Oppløsningsevne   Høy   Høy 
Reaksjonshastighet  Rask    Ekstrem 
Metallkorrosjon  Lav    Ekstrem 
Biologisk nedbrytbar   Ja    Nei 
Helsevurdering   1 - Noe (øyne)    3 - Giftig 
Avgir ikke damp  Ja   Nei
Resultater ved eksponering mot hud Resultater ved eksponering av System Cleaner Pro+ mot hud
Ingen skader på hudvev etter 15 minutters eksponering. 
Resultater ved eksponering av tradisjonell Saltsyre (HCI) mot hud
HCl-syreforbrenning fra sprut-eksponering


 

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du være blant de første som får vite om spennende produktnyheter og hva vi jobber med av nye produkter?
Meld deg på nyhetsbrev
Ved å bruke denne nettsiden forutsetter vi at du samtykker til vår personvernerklæring og bruk av cookies. 
Nettsiden er utviklet av Norgesdesign.