System Cleaner Pro+

Problemer med varm motor? System Cleaner Pro+ er et nytt, miljøvennlig og revolusjonerende produkt optimalisert for innvendig rengjøring av sjøvannskjølte systemer i fritidsbåter.

 

System Cleaner Pro+ kan kjøpes hos din lokale forhandler.

Emballasje

10 liter 25 liter 200 liter 1000 liter
UFI-kode: WF00-U00Y-Q009-4DWG
System Cleaner Pro+ er svært effektivt, og løser opp skjell, rur, salt, kalk, rust og mineralavleiringer - uten å skade pakninger, metaller eller andre vitale motordeler. Se korrosivitetstest (åpnes i nytt vindu).

 System Cleaner Pro+ kan trygt benyttes til både innenbords- og utenbordsmotorer, og krever minimalt med demontering. 
 

System Cleaner Pro+ er perfekt for rengjøring av:

  • Varmevekslere
  • Giroljekjølere
  • Ladeluftkjølere
  • A/C og kjølesystemer
  • Andre sjøvannskjølesystemer
 

Jevnlig rens forebygger kostbare reparasjoner

Den hyppigste kilden til motorsvikt i en båtmotor er kjølesystemet. Kjølesystemet er designet for å fjerne varme effektivt, men over tid vil kalk, rust og saltavleiringer oppstå. Etter lengre tid uten rensing vil disse avleiringene forårsake tette rør og dårligere kjøling – eller i verste fall motorhavari som følge av overoppheting. 

Sjøvannskjølesystemet fungerer ved å sirkulere sjøvann for å kjøle varmevekslerne og avgassene som kommer ut av motoren. Hvis denne vannføringen blir redusert på grunn av avleiringer, vil du begynne å se damp eller hvit røyk komme fra eksosen. Det er avgjørende å overvåker motortemperaturen regelmessig, da dette kan være den første indikasjonen på et problem.

System Cleaner Pro+ kan injiseres direkte, og rengjøringsprosessen kan omfatte alle deler av motorens kjølesystem. En rens med System Cleaner Pro+ er et fantastisk forebyggende vedlikeholdstiltak for å rengjøre motorens kjølesystem. Jevnlig rengjøring vil forebygge kostbare reparasjoner.

Hva sier kundene?

"Temperaturen på motoren (VP D6-330 modell år 2011, 620 timer) steg raskt når jeg passerte 2800 rpm og fikk alarm på motortemperaturen når jeg passerte 3000 rpm. Sirkulerte MaxMarin System Cleaner PRO+ etter anvisning på nettsidene til MAXMARIN i 4 timer. Resultatet: Motor tilsynelatende frisk igjen. Kan igjen kjøre på 3500 rpm uten at temperaturen stiger over 85 grader."
- Håvar Ilstad

"Jeg har prøvd Maxmarin på mine to D4 motorer med utrolig godt resultat. Fra å ikke kunne kjøre i marsjfart mer enn 5 minutter, tålte motorene over 5 timer i ett strekk etterpå."
- Odd Fresvik, F-Tek

Substitusjonsplikten - har du vurdert din kjemikaliebruk?

System Cleaner Pro+ inneholder en høyeffektiv modifisert saltsyre som ikke er skadelig for mennesker eller miljø. I motsetning til tradisjonell saltsyre som er svært farlig og etsende, er System Cleaner Pro+ biologisk nedbrytbar og etser heller ikke i kontakt med hud. 

Substitusjonsplikten innebærer at virksomheter er pålagt å vurdere sin kjemikaliebruk og gå over til mindre skadelige alternativer (dersom det ikke medfører urimelig kostnad eller ulempe). Alle virksomheter som yrkesmessig bruker produkter som inneholder helse- eller miljøskadelige kjemikalier, skal derfor vurdere å erstatte disse med mindre farlige alternativer. 
Les om substitusjonsplikten på Miljødirektoratets hjemmesider >

 

Ytelse

System Cleaner Pro+ er like effektiv som tradisjonell saltsyre hva gjelder ytelse, men uten saltsyrens ekstremt farlige og etsende egenskaper. 
 
  System Cleaner Pro+ Saltsyre (HCl)
pH  <0,5  <0,5
Aktivitet  Umiddelbar   Umiddelbar 
Oppløsningsevne   Høy   Høy 
Reaksjonshastighet  Rask    Ekstrem 
Metallkorrosjon  Lav    Ekstrem 
Biologisk nedbrytbar   Ja    Nei 
Helsevurdering   1 - Noe (øyne)    3 - Giftig 
Avgir ikke damp  Ja   Nei


Anbefalt fremgangsmåte for bruk

Vi anbefaler å gjennomføre prosessen som tilbakespyling (backflush). Bruk sjøvannsutløpet til eksosen som injeksjonspunkt for System Cleaner Pro+. Velg et utløp så nær sjøvannspumpen som mulig for tilbakeføring av System Cleaner Pro+ til pumpe. Denne sirkulasjonen kan også gjøres motsatt vei (se illustrasjon under).
Anbefalt renseutstyr: vi anbefaler å kun bruke beholdere, slanger og koblinger av plast og gummi, da System Cleaner Pro+ kan reagere på uedle metaller og legeringer på renseutstyret. 
Det er viktig at System Cleaner Pro+ får sirkulere uten for høyt pumpetrykk for å unngå kavitasjon (utvasking). 
NB! HUSK Å LUKKE BUNNVENTILEN DERSOM BÅTEN LIGGER PÅ SJØEN!


Eksempelet under viser backflush kobling på en Volvo Penta D4:
Systemrens av Volvo Penta D4

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du være blant de første som får vite om spennende produktnyheter og hva vi jobber med av nye produkter?
Meld deg på nyhetsbrev
Ved å bruke denne nettsiden forutsetter vi at du samtykker til vår personvernerklæring og bruk av cookies. 
Nettsiden er utviklet av Norgesdesign.